Gedragstherapie

Top Hondenopvoeding is gespecialiseerd in het voorkomen en oplossen van ongewenst gedrag bij honden, zoals:

  • trekken aan de riem
  • agressie naar andere honden
  • opspringen naar bezoek
  • voortdurend blaffen
  • etc.

Onze aanpak is hondvriendelijk en zonder dwang op de hond. Wij gebruiken geen straffen of correcties en richten ons vooral op het verbeteren van de relatie tussen jou en jouw hond en het creëren van wederzijds respect en vertrouwen.

Deze methode is al jarenlang zeer succesvol en wordt voortdurend aangepast aan de hand van nieuwe ervaringen en inzichten.

Door middel van een vraaggesprek bij jou thuis wordt het probleem en de omstandigheden welke hierop van invloed kunnen zijn in kaart gebracht.

Tijdens het vraaggesprek wordt je duidelijk uitgelegd waarom jouw hond het specifieke gedrag vertoont. Het is heel belangrijk dat je inzicht krijgt in de achtergronden van de gedragingen van je hond zodat je het probleem beter kunt begrijpen. Daarna wordt je door middel van praktijkvoorbeelden en oefeningen geleerd hoe je op een kalme en zelfverzekerde manier beter met je hond kunt communiceren en hoe je er voor kunt zorgen dat je hond zich uit zichzelf anders gaat gedragen. 

Het basis behandeltraject bestaat uit:

  • consult aan huis (ca. 2½ -3 uur)
  • specifieke schriftelijke oefeningen, tips en adviezen via e-mail

Aansluitend aan het consult kun je kiezen voor een nazorgperiode van 4 weken (ondersteuning via telefoon of e-mail)

Daarna wordt aan de hand van de behaalde resultaten in overleg met jou besproken of er nog een vervolgtraject nodig is en zo ja, in welke vorm.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of het maken van een afspraak.